Pål Farstad sitter i næringskomiteen på Stortinget. Han representerer Venstre. Foto: Knut Ivar Aarstein

Hadselordfører Siv Aasvik er på plass i Stortinget for å forsvare trålernes plikter i morgen. Det skjer under næringskomiteens høring om Sjømatmeldingen. Også ordfører Remi Solberg fra Vestvågøy og Alv Jakobsen fra Hammerfest skal på talerstolen. I tillegg slipper Melbu og omegn lokalutvalg til under høringen.

Pål Farstad er stortingsrepresentant for Venstre, og sitter i  næringskomiteen på Stortinget. Saksordfører for sjømatmeldingen er Høyres Frank Bakke-Jensen.

Partiene er ikke begynt å «skrive seg inn» inn i meldingen ennå. Og vi har ikke begynt å forhandle. Derfor er det ikke så lurt av meg å mene noe veldig kategorisk nå. Men jeg sier ganske mye når jeg sier jeg har stor sans for det som sies her i Hadsel om leveringspliktene, sier Pål Farstad.

- Det sies av en del at lønnsomheten i hvitfiskindustrien er elending. Andre sier man samlet sett har god fortjeneste. Hva sier du?

- Jeg synes alt som fremføres av slike argumenter hører hjemme i diskusjonen. Spørsmålene om lønnsomhet vies god plass i sjømatmeldingen.

Rett rigging?

- Det har over lang tid vært stilt spørsmål om industrien har vært rett rigget. At det er oppmerksomhet rundt lønnsomheten i næringen synes jeg er helt naturlig. Men det er ikke naturlig  å snu opp ned på noe av den grunn at det er problemer med lønnsomhet. Noen har kjøpt noe med forpliktelser som del av kjøpsavtalen, sier Farstad.

Tror på enighet

Sammen med hadselordførerSiv Aasvik tar Pål Farstad til orde for et bredt fundert kompromiss om Sjømatmeldingen i Stortinget. Til tross for en del brytninger. Mye av innholdet i meldingen er ukontroversielt.

- Vi har i flere saker fått til gode tverrpolitiske løsninger. Jeg vil jobbe for det. Avgjørelsene som tas må stå seg over skiftende regjeringer. Jeg tror vi er enige om 90 prosent av innholdet i sjømatmeldingen, totalt sett. Vi er blant annet enige om at fisken må være langt, langt mer enn bare fileten. Noen problemstillinger gjør seg gjeldende spesielt kanskje i enkelte områder, som for eksempel i Hadsel, sier Farstad.

Leveringsplikten

Det han tenker på da spesielt, er selvsagt spørsmålet om leveringene og bearbeidingen av råstoff på Melbu.

Et frislipp vil uten tvil kunne bety nedlegging av anlegg.

Farstad sier følgende blant annet om hvordan systemet med leveringsforpliktelsene har fungert:

- Det er en strikk som er blitt tøyd. Det er noe av grunnen til at det er slik oppmerksomhet rundt saken. Man har fått anledning til å tøye strikken, sier han.

Bred bakgrunn

Pål Farstad har selv bred bakgrunn fra fiskerinæringen, og forklarer til VA at han er spesielt interessert i dette fagfeltet.

Som saksordfører har finnmarkingen Bakke-Jensen makt ved at han kommer med fremdriftsplan for arbeidet med Sjømatmeldingen, han foreslår tiltakene som brukes i komitearbeidet, og ikke minst så utformer han den skriftlige innstillingen fra komiteen, og undertegner den sammen med komitelederen.

Arbeidsro

Komiteens møter foregår bak lukkede dører. Det er ikke adgang til å gjengi uttalelser som er gitt av andre komitémedlemmer i et lukket komitémøte, opplyses det fra Stortinget. Bakgrunnen for dette er at man ønsker at komiteene skal være «politiske verksteder» der medlemmene kan tale fritt, sende prøveballonger og arbeide seg frem til kompromisser ved å prøve og feile uten at de skal kunne bli sitert i media.

Med dette som bakteppe er det ikke unaturlig at Farstad var ytterst forsiktig da han møtte VA til samtale om de møtene han har hatt på Hadseløya, både med tillitsvalgte ved Norway Seafoods, med lokale politikere og med ordfører Siv Aasvik.