- Ledigheten i Nordland er i februar 2017 lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner (-183) og menn (-239). Vi ser økt sysselsetting i industri, barne- og ungdomsarbeid og i bygg- og anleggssektoren. Reiseliv og transport også har økt aktivitet i begynnelsen av det nye året, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland.

Det er 163 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 6 101 personer fra februar i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 84 802 helt ledige, noe som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (534), bygg og anlegg (438) og reiseliv og transport (353).

Størst ledighetsnedgang fra februar i fjor finner vi innenfor industriarbeid, der det nå er 69 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 11 prosent for denne gruppen.

Kjønn og ledighet

I februar er det totalt 1 021 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,7. Dette er 183 færre personer enn i fjor. I februar er det totalt 2 053 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 3,1. Det er en nedgang på 239 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Lavest ledighet

Ved utgangen av februar er det 0,7 prosent arbeidsledighet i Vega, og i Træna og Tjeldsund er det 0,8 prosent ledighet.

Høyest ledighet finner vi i Herøy med 10,4 prosent ledighet; Værøy har 6,0 prosent og Tysfjord har 4,0 prosent helt ledige.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 2,0 prosent, Rana 2,0 prosent og Narvik 2,6 prosent.

Alder og ledighet

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 25-29 med 4,3 prosent og 20-24 år med ledighet på 4,0 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 3,5 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,2 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten.

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 481 registrerte ledige stillinger i Nordland i februar. Dette er 344 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Helse, pleie og omsorg har størst økning i antall utlyste stillinger (239) i forhold til samme måned i fjor.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i februar på 705 personer. Det er en nedgang på 103 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 2 369 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 319 færre personer enn i samme måned i fjor.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 875 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i februar. Dette er 163 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,7 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av februar er det totalt 486 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 70 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

Høyre jubler

Nye ledighetstall fra NAV som ble presenter i dag viser at ledigheten har falt tre måneder på rad. I 16 av landets fylker er det nå færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Det er bare de fire fylkene Vestfold, Hordaland og Møre og Romsdal som har fått flere helt ledige de siste tolv månedene. Også i Rogaland er nå ledigheten lavere enn på samme tid i fjor.

-  Ledigheten går ned mens produktiviteten går opp. Det skapes rekordmange gründerbedrifter og konkurransekraften vår er styrket. Vi har fortsatt utfordringer på Sør- og Vestlandet, men disse tallene tyder på at ledighetstoppen ligger bak oss. Det er gode nyheter, sier Stefan Heggelund i Høyre.