Dette sa Trond Øverås, påtroppende adm. direktør i NordNorsk Reiseliv AS på konferansen Nord i Sør i Oslo i dag.

Øverås sa at vi må jobbe mer og bedre med opplevelseskonsepter. Charterfond i Nord-Norge er på plass, og vi må få flere charterruter til Nord-Norge, sa han. Å styrke strategisk partnerskap over landegrensene er også viktig, og derfor skal Nordnorsk Reiseliv nå samarbeide mer med Nord-Sverige og Nord-Finland framover.

Lonely Planet utropte Nord-Norge som en av ti regioner man må besøke i år. Bilder og film markedsfører landsdelen som aldri før. NIKE bruker for eksempel bilder fra Lofoten i markedsføringen sin. –Dette er gull verdt for oss, og vi må også selv bli flinkere til å bruke disse virkemidlene, mener Øverås.

Reiselivet i nord hadde en omsetning på 16,5 milliard kroner i 2014 og sysselsatte 15700 i Nord-Norge.