Det er behov for utdyping i innseilingen og i deler av havnebassenget. Ambisjonen er at spaden stikkes i jorda i løpet av 2023, opplyser fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

– Andøy kommune er en av Nordlands større fiskerikommuner, og det er kort avstand fra Andenes havn ut til rike fiskefelt, sier han.

Prosjektet omfatter også blant annet merking, og samlet investeringsramme for tiltakene er anslått til 440 millioner kroner.

– Andøya står i en krevende omstilling når Forsvaret legger ned flystasjonen i 2023, og Andenes havn er et viktig bidrag til videre utvikling av Andøya-samfunnet, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Regjeringen vil komme tilbake til oppfølging av Hurdalsplattformen ved å legge fram en omstillingspakke for Andøy kommune. Den skal blant annet omfatte et eget fond for kommunen. Også videre satsing på romindustrien trekkes fram.