– Er avhengig av hjelp

Kommunelege Ingebjørn Bleidvin.