Regjeringen foreslår strengere karantenelover for politikere

foto