Regjeringen foreslår strengere karantenelover for politikere