Sortland kommune vil selge en 6 meters stripe av Nortura-tomta til MK Invest AS. Mads Røkenes ved MK Invest søkte kommunen om å få kjøpe en parsell av eiendommen, i januar.

Rådmannen anbefaler formannskapet å gå inn for salget. Tomta er avsatt til kombinert bebyggelse, industri og havn. Kommunen vil innhente takst på området, og salget skal skje til dagens markedsverdi. Salget av resten av eiendommen skal ikke vurderes før ny reguleringsplan foreligger.

– Jeg er positiv til at det er utvikling i området, og det er bra at vi nå ser mulighet for å selge denne parsellen, sa Silvia Ovik (H).

Hun stilte videre spørsmål til ordfører om dialog med utviklere som har henvendt seg til kommunen om kjøp av hele tomta.

– Vi vil komme tilbake til ei sak om dette, så vi politisk kan bestemme hvordan vi skal utvikle dette området. Det er viktig at vi behandler denne spesifikke søknaden nå, så må de andre aktørene avvente politisk behandling, svarte Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Salget av parsellen ble enstemmig vedtatt.