Det er Kartverket som har åpnet navnesak om nordsamisk navn for Vesterålen.

I et brev til Vesterålskommunene 7. november, viser de til da Sametinget tok opp navnesak om flere stedsnavn i Sortland kommune. Da ble det også gitt anbefaling om skrivemåte for det nordsamiske navnet for Vesterålen.

Men dette navnet ble ikke behandlet som navnesak.

Nå har Kartverket tatt opp tråden.

De viser til Sametingets tilrådning om skrivemåten Viestterálas, men nevner også to andre skrivemåter fra kilder på 1800-tallet, Viessterálas og Viesterállas.

Kartverket opplyser at de har vedtaksrett for skrivemåten naturnavn, som de klassifiserer dette som.

«Før vi gjør vedtak, har kommunene rett til å uttale seg, og lokale organisasjoner har også rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har ei særlig tilknytning til. I saker som angår mer en en kommune, har også fylkeskommunen rett til å uttale seg.»

Av de fem kommunene er Hadsel den eneste som foreløpig har lagt saken ut for høring. De har satt høringsfrist til 14. januar neste år.