– Kveldene blir mørkere og det er på tide å stille klokka en time tilbake, slik at vi kan nyte litt mer dagslys gjennom dagen, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Vestre viser til at vi lever i en urolig tid, med krig i Europa og økende priser.

– Jeg forstår at mange er bekymret. Regjeringen jobber hver eneste time for at vi skal komme ut av denne tiden uten at forskjellene mellom folk får vokse seg større. Jeg håper at alle bruker den ekstra timen vi får til å ta vare på hverandre og stå opp for fellesskapet og demokratiet, sier Vestre.

– Avventer beslutning fra EU

I flere år har det vært stilt spørsmål om vi ikke skal slutte å stille klokka etter sommer- og vintertid. Nærings- og fiskeridepartementet viser til at det nå pågår en diskusjon i EU om landene skal slutte å stille klokka. Saken er fortsatt til behandling hos Rådet for den Europeiske Union.

– Norge kommer til å avvente beslutningen fra EU før vi tar stilling til om vi skal slutte å stille klokka. Av hensyn til næringslivet vil det nok være en fordel å ha samme løsning som våre nærmeste naboland, sier næringsministeren.