De jakter talentfulle ungdommer på begge sider av Andfjorden