Forsker: – Det er ikke vanlig at ørn tar små dyr

foto