NTB

Flest tilfeller ble det registrert i Sortland og Hadsel, med henholdsvis 23 og 22. I både Øksnes og Andøy var det seks smittetilfeller knyttet til hver kommune. I Bø var det to.

VGs talloversikt bruker smittetall fra FHI, som plasserer de smittede etter hvor de er folkeregistrert. Kommunene teller ofte de som bor eller oppholder seg i kommunen.