I et brev til Bø kommune søker Cecilie Robertsen om fritak fra vervet som medlem av råd for personer med funksjonsnedsettelse.

- Bakgrunnen for at jeg ønsker å trekke meg fra rådet er at det blir utfordrende å balansere et barn med funksjonshemming med alt det innebærer, egen bedrift og i tillegg skal lede rådet, skriver Robertsen i begrunnelsen i brevet til kommunen.