Andøy kommune får utsatt frist for bygging av omsorgsboligene på Andenes til 1. juni 2024.

Andøy kommune skal bygge 48 omsorgsboliger på området som tidligere har huset både Shell-stasjon og Andøy trafikklag.

Andøy kommune har fått 86 millioner kroner i investeringstilskudd fra Husbanken, men rekker ikke å starte byggingen innen seks måneder etter tildelingen.

Årsaken til dette er at arbeidet med reguleringsplanen for området tar tid.

– Husbanken har forståelse for at reguleringsplanprosessen kan ta lengre tid enn antatt og at det kan være krevende med vinterarbeider, spesielt i grunnarbeidsfasen. Det gis med dette aksept for en utsatt byggestart til 01.06.2024, seniorrådgiver Rita Helen Berg i et brev til Andøy kommune.