Abdulahim har åpnet nytt utsalg på bussterminalen

foto