Fylkesrådet i Nordland bevilger 100.000 kroner til ti byer som er med i et byutviklingsprosjekt. Sortland er én av byene som får penger.

– Pengene bevilges for å inspirere disse bykommunene til å  styrke by- og regionsenterfunksjonen hos den enkelte. Pengene skal sikre god medvirkning inn i den regionale planprosessen, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

– Vi ser en sentralisering over hele landet. Derfor trenger vi solide bysentra i Nordland, med attraktive tilbud som kan være med på å demme opp for fraflytting. Det er noe med byer som tiltrekker folk, og som vi må legge til rette for dersom vi skal beholde og øke innbyggertallet, sier Fagerås.Bevilgningen er en del av fylkeskommunens arbeid med regional plan for by- og regionsenterpolitikk.

Les også: – Sortland er vesentlig bedre enn sitt rykte

Planen skal være et verktøy i arbeidet med regional utvikling gjennom å styrke de ti byene som i fylkesplanen er pekt ut som sentra med regionale funksjoner: Bodø, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Brønnøysund, Sandnessjøen, Leknes, Svolvær, Sortland og Narvik.

Planprogrammet ble nylig vedtatt, og i utarbeidingen av planen skal det tas hensyn til hver by sine særlige utfordringer og muligheter. Viktige stikkord i planen er vekstkraft, attraktivitet og regionforstørring, ifølge pressemeldingen.