Klimaendringer med store følger for bebyggelse på Svalbard