Det går frem av årsregnskapet. Selskapet omsatte for 30,9 millioner kroner i fjor. Det var en svak vekst fra 2015 da omsetningen landet på 30,7 millioner kroner. Driften ga et overskudd på 1,4 millioner kroner, som var 400.000 kroner svakere enn i 2015. Før skatt hadde selskapet et overskudd på 1,4 millioner kroner, som var 500.000 kroner svakere enn i 2015.

God utvikling

Alsvåg Plater ble etablert i 1979 og leverer rulleformede takplater, veggplater og etasjeskillere. Selskapet har hatt samme selskapskonstruksjon de siste 15 årene. Tallene viser en svært stabil bedrift som har omsatt for 350 millioner kroner i perioden 2002-2016 og levert et samlet driftsoverskudd på 27 millioner kroner. Det gir en langtids driftsmargin på 7,7 prosent.

I perioden fra 2002 til 2008 vokste omsetningen jevnt og trutt, men i perioden rundt «finanskriseårene» (2008-2009) hadde selskapet varierende vekstrater, men siden 2011 har pilene pekt oppover. Omsetningen har økt hvert år de fem siste årene. Samlet vekst i perioden 2011 til 2016 var 32,8 prosent.

Fornøyd

Martin Solheim, som er daglig leder i Alsvåg Plater, sier til Vol at han er fornøyd med utviklingen til Alsvåg Plater. – Men vi kan hele tiden bli bedre, sier Solheim. Han sier rehabilitering av bygg gir selskapet mest arbeid, men også nybygg av boliger og anlegg gir en viss omsetning.

Solheim sier til Vol at det er for tidlig å spå noe om 2017. Det er sen vår, men ifølge Solheim betyr dette ikke nødvendigvis at året omsetningsmessig blir svakere.

Alsvåg Plater hadde i fjor ni ansatte. Eierne har satt av 800.000 kroner til utbytte. I perioden 2002-1016 er det i alt satt av 8,8 millioner til utbytte.