– I sum rapporterer rådmannen derfor et regnskapsmessig resultat i balanse etter strykninger. Regnskapsresultatet inneholder dekning av hele underskuddet for 2013 (19,3 millioner) og deler av underskuddet for 2014 (12,4 millioner) – i tråd med kommunestyrevedtak.  Med et slikt resultat vil vi ikke få økt belastning på driften i 2016 i forhold til vedtatt budsjett, skriver rådmann Ola Morten Teigen i en kort regnskapsrapport. Han varsler at regnskapet skal avlegges 15. februar.  Fortsatt er det en god del usikre poster som ikke er bokført eller sluttavregnet, skriver rådmann Ola Morten Teigen.

Les også: Lover økte inntekter

Pensjon

– Pensjon og premieavvik er den største av disse. Der viser foreløpige oppgaver fra pensjonsleverandørene at vi ikke får en inntekt på fem millioner som budsjettert på premieavviket, men en utgift på omtrent det samme. Et samlet avvik på nærmere 10 millioner i forhold til budsjett. Imidlertid viser premiebetalingene av ordinær pensjon lavere innbetaling, slik at mesteparten hentes inn. Administrasjonen har utviklet egne verktøy for å håndtere pensjonsprognoser, da vi ikke kan forholde oss til prognosene fra pensjonsleverandørene. Samlet med en reserve på potten til lønnsavsetninger, mener rådmannen at lønn og pensjon kan ende i balanse/som budsjettert for 2015, skriver rådmannen.

Les også: – Hadsel har «for mange» tilbud i forhold til inntektene

Ikke avsluttet

Teigen peker på at interkommunale tjenester som barnevern, legevakt, kjøkkensamdrift, krisesenteret og regionrådet ikke er avsluttet.

– Den største av disse er for Hadsels del barnevernet, og ut fra tett rapportering underveis, forventer vi å holde budsjettet.

Han rapporterer også en usikkerhet med fond.

– Ved regnskapsavslutning har vi en nøye gjennomgang av om det er øremerkede midler som skal avsettes eller hentes av fond. Samlet inneholder budsjettet for 2015 avsetninger på ca 13 millioner og bruk av ca 20 millioner. Regnskapsføring av dette påvirker sluttresultatet for kommunen, og det kan være noen transaksjoner som ikke er helt som budsjettert, skriver hadselrådmannen.