Regjeringa legger 162,5 millioner kroner på bordet for at flere skal velge å sykle eller gå på fylkeskommunale og kommunale veger.

42 kommuner og fylkeskommuner får støtte.

Egenandelen blir på 50 prosent. Det betyr samlede investeringer på minst 325 millioner kroner.

Tilskuddet til Sortland omfatter 900.000 kroner til gang- og sykkelveger, 100.000 til skilting og 200.000 til å bedre kryssing.

Sortland er eneste kommune i Vesterålen som får støtte i denne omgang.