Tidligere har det vært ambulansepersonell som har fraktet pasienter fra blant annet aldersheim eller privaboliger om de ikke kunne fraktes av privatpersoner eller taxi. I et ledd i den nye ambulanseplanen er det nå leid inn et firma for å gjøre dette.

Etter en anbudsrunde var det Nordland Personbefordring som fikk jobben i Vesterålen. Det betyr at de i utgangspunktet skal ta seg av alle ikke-kritiske pasienttransporter i Vesterålen.

Behovene avgjør

Ambulansetransport skal velges dersom pasienten har behov for medisinsk overvåkning og/eller behandles underveis. Syketransportbil skal velges dersom pasiente kun har behov for å ligge på båre under transporten og det ikke er behov for medisinsk oppfølging eller behandling underveis. Dette går frem av ei pressemelding fra Nordlandssykehuset.

Grunnlegende førstehjelp

Syketransportbilene har sjåfører med grunnleggende førstehjelpsopplæring, men det er ingen fast ledager om bord. Om det viser seg at pasienten trenger dette må dette avtales på forhånd og den som bestiller transporten er ansvarlig for å fikse dette.

Vesterålen har en bil og den vil være stasjonert på Sortland med minimum én bil med 1-2 båreplasser.

Bilen er tilgjengelig hverdager til klokken 22.00, lørdager til kl.16.00 og sømdager fra klokken 12.00-22.00.