Dagens Næringsliv har gått gjennom nesten 24.000 konkurser de siste fem årene, og det er markant forskjell på landsdelene. Funnene er i tråd med tidligere oversikter som viser at det mellom 2001 og 2016 var 15,4 konkurser per 100 bedrifter i Nord-Norge. På Sørlandet var andelen 10,7 prosent. Det innebærer 44 prosent hyppigere konkurser i nord enn i sør.

Professor Lasse Lien ved Norges Handelshøyskole i Bergen forsker på temaet og tror noe av forklaringen kan være ulike personlighetstrekk.

– Både makro- og mikroøkonomiske forhold spiller inn. Noe skyldes muligens også lynnet i de ulike landsdelene. Nordlendingene tar kanskje litt mer risiko, mens sørlendingene er kjent for å være forsiktige, sier han og får støtte fra investor Johan Petter Barlindhaug i Tromsø.

– Jeg tror faktisk folkesjelen spiller en rolle. Dette er en del av kystkulturen: Man må bruke sjansen når den er der. I innlandet høster man når tiden er moden, sier Barlindhaug.

Det er også flere andre skiller i konkursstatistikken. Unge og små bedrifter går hyppigst konkurs, og menn går oftere konkurs enn kvinner. Flest konkurser er det i byggebransjen, fulgt av kafé og restaurant.