Det vanket flott gospelsang fra gamleTensingere og Gospelkoret Gelos. Men det var to høydepunkter under årets arrangement i TverrkirkeligSamarbeidsforums regi under kulturdagene.

Det ene var Turid Werrums åpenhjertige og herlige fortelling om hvordan hun blepersonlig kristen. Det andre var selvsagt overrekkelsen av kulturprisen til«Holy Boys» - bestående av sokneprestene Gunnar Wik og Ole Kristian Kristiansensamt organist Jan Harald Andersen. Ordfører Jonni Solsvik foretok overrekkelsen til stående applaus i Andeneskirke.

– Dere formidler et religiøst budskap, men også sentrale verdier som kjærlighetog samhold.– Dere er blitt lagt merke til. Når jeg møter ordførerkolleger som har latt segunderholde av dere, så spør de «hva slags prester og organister er det dere hari Andøy?»– Men så tilføyer de «Kor heldige dere er!»– Dere har spredt glede i Andøy, Vesterålen og ellers i landsdelen - og det eren glede for meg å tildele prisen til dere.

Arrangementet i kirka ble selvsagt avsluttet med en opptreden av de populærekulturprisvinnerne.