Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) skyldes i de fleste tilfeller røyking. Andre årsaker som kan bidra til sykdommen er hyppige luftveisinfeksjoner i barndommen, astma og svekket lungefunksjon. Arv kan også spille inn.

Sykdommen utvikles gradvis og det kan ta år før de første symptomene melder seg.

Forekomsten i befolkningen er økende. I dag har ca. 370.000 personer over 18 år i Norge kols, opplyser Astma - og allergiforbundet.

Mandag legger forbundet ut på en landsomfattende informasjonstur, der målet blant annet er gi opplæring om hvordan man kan leve best mulig med kols.

Sammenhengen mellom astma og kols er sterkere enn sammenhengen mellom røyking og kols, ifølge Astma- og allergiforbundet. Dermed blir riktig behandling av astma viktig, også som god forebygging av kols.

En tredel av kols-diagnosene er ikke relatert til egen røyking, men passiv røyking som barn høyner sjansen for å utvikle kols som voksen. (©NTB)