Intensjonen med prosjektet er at elever skal få oppleve hverdagslivet til en nordnorsk familie, heter det i en pressemelding.

Foreløpig er det bare to familier i Nordland som har meldt seg – en familie i Narvik og en på Sortland – men YFU håper på flere.

Alle slags gjester

YFU ønsker vertsfamilier av alle slag. Det viktigste er at familien har et ønske om å gi eleven et godt år i Norge.

– Målet er at eleven skal bli integrert i lokalsamfunnet og bruke fritiden sin som annen ungdom.  Det er ikke meningen at familien må tilbringe all sin tid med eleven, men bør inkludere eleven i familiens aktiviteter. Mange vertsfamilier deler fine opplevelser med elevene, og får et spesielt år selv også, sier seniorrådgiver i YFU Marte Oraug Skogtrø i pressemeldingen.

Spennende kultur

YFU er en ideell organisasjon drevet av frivillige. Derfor er alle YFUs familier frivillige, og får ingen økonomisk kompensasjon. YFU har erfaring med at vertsfamiliene opplever at de har fått igjen mye mer enn de har gitt.

– Familiene lærer om en ny kultur på en helt spesiell måte. Samtidig lærer man mye om egen kultur. Familien må forklare norske normer og vaner til en person med en annen bakgrunn, og mange får noen aha-opplevelser i løpet av året, forteller Skogtrø

Nordland er godt egnet for å ta imot elever

YFU har god erfaring med å sende elever til våre nordligste fylker. -På mindre steder er miljøene mindre, og det er lettere å bli kjent med andre med samme interesser. Vi opplever at folk på små steder er flinke til å integrere elevene, og at de blir godt ivaretatt på skolen og fritidsaktiviteter. Det er også noe eget med den nordnorske gjestfriheten. I følge Skogtrø kommer dessuten mange av elevene for å oppleve norsk natur, og den eksotiske naturen langt nord er noe de setter pris på.

Marte Oraug Skogtrø i YFU håper derfor at flere i Nordland kan tenke seg å åpne hjemmet sitt for en utvekslingselev for et år.