Styret i laget beklager at bygningsmiljøer som tidligere var foreslått vernet - nå er tatt ut av planen. I et skriv til kommunen nevner de Bakerikvartalet, Myhregården, Søndre byggningsrekke, den gamle telegraf, Sortland hovedgård, Rødskolen og Uhre-eiendommen på Selnes.

LES OGSÅ: Dette er høyresidas forslagLES OGSÅ: Skroter deler av byplanen

Signalbygg

- Alle de bygningsmiljø som er nevnt her er nevnt kan karakteriseres som signalbygg i byens historiske utvikling, skriver styret.

De mener også at det burde vært tatt med en tilrettelegging for friluftsområde på nederste del av Kringelneset.

- Her må en ta særlig ta hensyn jernalderminner fra dette stedet. Likeså bør Latofta på Strand være nevnt siden det er fredning også på dette området, mener Sortland Historielag.

Villa

En villabebyggelse fra 1920-årene i Parkveien og Kirkåsveien, synes de også det burde vært tatt hensyn til i planen.

- Vi merker også at områder på nordsida av Prestelva burde være holdt åpent til framtidig museumsområde for Sortland. Det er allerede satt opp hus for dette formålet i samarbeid med Sortland Museumsstiftelse og Sortland Arbeidssenter, forklarer historielaget i skrivet.