Vesterålen padleklubb kjøpte for en tid siden et naust til medlemmene sine. Detvar imidlertid noen hindre å padle rundt, før sluttstrek kunne settes, og detformelle var helt i orden. Nylig kunne man i eiendomsoverdragelsene lese at padleklubben hadde fåttoverdratt en eiendom fra Opplysningsvesenets Fond, for den nette sum av 40.000kroner. - Vi kjøpte selve naustet, som da stod på festet tomt. Banken ville ikke låneoss penger til opprusting før tomta var overdratt. Dermed måtte vi få detgjort, og dermed har naustet kostet oss rundt 100.000 kroner, forklarer TrondFjeld i padleklubben.

Kombinasjonen padleinteresse og naust er ikke dum, tror Fjeld, som forklarer atdet per dags dato er rundt tretten ledige oppbevaringsplasser for kajakker ilokalet. Totalt er det oppbevaringsplass for 28 farkoster i naustet.

- Vi er veldig glade for at dette er gått i orden, og ønsker alle gamle og nyemedlemmer på besøk til naustet. Jeg tror sannelig vi må slå til medinnflyttingsfest også, sier en glad Trond Fjeld.