Det lokale kraftselskapet hadde et godt fjorår, men det kunne vært bedre.

– Vi må holde fokus på oppgradering av strømnettet. Strømbruddet i november,der Andenes var uten strøm i åtte timer, kostet oss 1,4 millioner kroner forikke levert energi. I tillegg kommer kostnadene med feilrettingen. Resultatetkunne dermed ha vært bedre, sier Johansen.

Fornøyd styre

Styret anbefaler at Andøy kommune kan ta ut et utbytte oppad begrenset til tremillioner kroner.

– Styret er godt fornøyd med det arbeidet som gjøres i selskapet, selv om deter noen utfordringer. Vi hadde relativt store pensjonskostnader i 2013 ogpensjonsutfordringene er noe vi må se på. Slik ordningene er nå, er detvanskelig å beregne kostnadene. Her må vi få bedre oversikt, sier Johansen.

Samtidig har selskapet en stab som kan utføre det meste av anleggsarbeid selv.

– I fjor ble det utført rundt 80 kabelskøyter, og det er rimelig mye. Sammenmed eksterne entreprenører til graving og slikt, klarer vi å gjennomførearbeidet selv, sier Johansen.

Investeringer

Andøy Energi AS investerte for 15 millioner kroner i 2013. Det samme gjrode mani 2012 og også for 2014 er investeringsbudsjettet på 15 millioner kroner.

– I 2011 investerte vi for 10 millioner kroner. I tillegg har fått på plass enny kraftlinje, som hadde en kostnad på mellom 45 og 50 millioner kroner, sierJohansen

I fjor fikk man blant annet byttet siste del av rørgata til kraftstasjonen iLovika, noe som forlenger levetiden på anlegget.

– Vi er også godt i gang med å byttet ut målerne til abonnentene i Andøy. Fremtil 2019 skal alle målerne byttes ut, noe som gjør det mulig med toveiskommunikasjon, sier Johansen.

I 2014 skal  man fortsette arbeidet med ny linje fra Skarstein tilDverberg. I år er det strekningen Ramså til Kvalnes som skal dekkes. I tilleggskal man bytte trafoer ved sekunderstasjonen i Daniel Olaisensvei på Andenes.

– Disse trafoene er rundt 40 år gamle, og de nye vil få bedre kapasitet, sierJohansen.