Arrangementets intensjon er både å underholde, men også å stimulere de kreative impulsene til både publikum og de som fremførte.

– Vi var 13 personer fra litteraturlaget som leste egne tekster. I tillegg fremførte Marte og Jens Sundbø flott musikk. Arrangementet ble veldig godt mottatt av de som var til stede og flere sa at de hadde en god opplevelse. Lokalet så også ut til å være fullt, forteller leder i Vesterålen litteraturlag, Ole Petter Bergland.

Vesterålen litteraturlag består for øvrig av personer fra samtlige av regionens fem kommuner.

– Vi er et ganske aktivt litteraturlag som møtes en gang i måneden der vi blant annet fremfører egne tekster til hverandre. Å fremføre noe av det på Ord i sommernatta, er inspirerende, både for oss og publikum, slår Bergland fast.