– Hvorfor kan de ikke sjekke ut de faktiske forhold i lokalsamfunnet, spør han.

Bedriften omsatte i 2014 laks for 600 millioner kroner.

Denne uka slaktes det 200 tonn laks ved bedriften, med priser rundt 55 kroner kiloet.

– Men jeg tror prisen vil gå ned. Og produksjonskostnadene bare øker med nye pålegg og krav.

Helt i rute

Holmøy konstaterer at alt går som det skal og at de nå må begynne nedslakting for at det ikke skal bli for mye laks i merdene.

– Selvsagt kan ILA også komme til oss. Det har vi ingen garanti for. Men når en hel næring blir så negativt fokusert i media, kan man lure på hva som er bakgrunnen.

– Hva er din teori?

– Vi har grupperinger i samfunnet som er imot oppdrettsfisk. Alt skal skje på land. Og det vil de bruke for alt det er verdt. Men informasjonen som kommer ut må være riktig. Oppdrett er ei svært viktig næring for Vesterålen. Det er få andre regioner som kan skryte av å ha et så stort omfang, sier Holmøy.

Nei til sensasjonsoppslag

Ryktene om tomme merder tilbakevises også ved at Eidsfjord Sjøfarm i forrige uke satte ut 300.000 yngel.

– Per i dag ser vi ikke de store utfordringene i Vesterålen. Vi følger selvsagt pålegg fra direktorat og Mattilsynet, men også jeg får frysninger på ryggen når jeg hører om ILA. Men Vesterålen er ingen pestbyll og vi driver som normalt, gjentar Holmøy.

Belastende sak

Han mener VG bør få saken ned på et nivå som er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Ikke belaste en hel næring med sensasjonsoppslag.

Eidsfjord Sjøfarm samarbeider med andre oppdrettsanlegg i Nordland og Troms. Vesterålen er inndelt i tre oppdrettssoner, den en av dem hele tiden ligger brakk for å unngå sykdommer.

Og det er ikke bare ILA-virus som er en stor utfordring. Hver laks skal ikke ha mer enn en halv lakselus etter bestemmelsene. Noe som er ganske så utfordrende, konstaterer Holmøy.