Torskeverdi på nesten 820 millioner i Vesterålen

foto