Torskeverdi på nesten 820 millioner i Vesterålen

foto
En flott leveranse av torsk ved Myre Fiskemottak (arkiv). Foto: Tommy Hansen