Bekymret for omkamp om Fiskebøl

foto
I en mulighetsstudie la regjeringen Solberg ikke skjul på at man for Fiskebølvika som næringsområde må tenke stort og at Fiskebøl i fremtiden bør bli en internasjonal ressursbase for flere aktører innen havbruk, havovervåking, beredskap, sikkerhet og forvaltning. Illustrasjonsfoto. Foto: Jan Morten Bjørnbakk, NTB