Nå skal det regnes på hva drift her vil koste

Med 13 mot 14 stemmer ble Rødt og Høyres forslag om å sette av penger til rehabilitering av Maurnesbassenget nedstemt. Nå skal det heller gjøres beregninger på hva en slik rehabilitering vil koste. Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen