foto
Hun kan virvle opp sneen så mye hun vil, Aina Nilsen, men nå er det slutt på å få ungdomsbillett på flyturer. Foto: Idar Ovesen

Aina vil ha med de unge i hadselpolitikken