Ingen kolonne og åpen for fri ferdsel om alt går etter planen