Disse eiendommene ble solgt i din kommune i juni

foto