Store prisforskjeller på verkstedene

foto
Sortland bil var billig på de to skadene. De skulle ha 2.991 for å utbedre skade 1, og 2.967 kroner for skade 2.