– Vil gi alvorlige konsekvenser for Vesterålen

foto