Dette fremgår av kvartalsregnskapet som ble offentliggjort tidligere i uka. Driftsmessig var kvartalet bedre enn i 2013, med høyere priser og bedre marginer. Tap på sikringskontrakter for valuta bidro til at resultatet ble negativt.

Norway Seafoods hadde en omsetning i første kvartal på 509 millioner kroner, en økning med 73 millioner kroner i forhold til samme periode i 2013. Økningen i omsetning skyldes i hovedsak høyere priser.

- Lansering av nye produkter og generell fremgang i markedsarbeidet har styrket vår posisjon. Vi erfarer at med riktige produkter, god kvalitet og leveringsdyktighet, er det urealiserte muligheter i markedet for både torsk og andre kvalitetsprodukter, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

- Norway Seafoods har hatt flere vellykkede lanseringer av nye produkter, og vil lansere enda flere nye konsepter til forbruker. En betydelig utfordring fremover vil være tilgang til råstoff for å møte etterspørselen i markedet. Selskapet er i ferd med å redusere overkapasiteten i produksjonen, men forventer at det i de kommende perioder vil være ubalanse mellom etterspørsel i markedet, tilgang på råstoff og produksjonskapasiteten, sier konsernsjef Thomas Farstad.

Utvikling og innføring av ny teknologi forventes på noe sikt å redusere kostnadene i produksjonen.

- Markedet for kvalitetsprodukter av torsk som er tilgjengelig hele året, er voksende, samtidig som fisket i økende grad blir sesongpreget. Dette er uheldig for hele verdikjeden, og bedre samhandling mellom fiskeflåten og landindustrien er viktig for å utvikle sektoren videre. Norway Seafoods vil fortsette arbeidet med å bygge markeder for torsken. Vi forventer en bedring i marginene, men at det blir krevende å opprettholde volumene som markedet etterspør. Tiltak for å effektivisere produksjonen og øke kvaliteten på produktene, vil samtidig ha en høy prioritet, sier konsernsjef Thomas Farstad.