- Dette er en meget stor dag for Vardia. Uten det harde arbeidet og innsatsen våre ansatte har lagt ned, kombinert med lojale kunder, visjonære gründere og trofaste aksjonærer, ville vi aldri stått her i dag, sa konsernsjef Ivar S. Williksen i Vardia Insurance Group.

Konsernet har tilsammen rundt 400 ansatte. Rundt 80 av disse er ansatt på avdelingen på Sortland. Selskapets forretningsadresse er på Sortland, og har hatt en voldsom økning i sin omsetning.

I 2011 solgte man i Vardia forsikringer - da inkludert avdelingene i Norge, Danmark og Sverige -  for rundt 176 millioner kroner. Det tallet var i 2012 økt til 345 millioner kroner. I 2013 solgte man i Vardia forsikringer for omlag 718 millioner kroner.