Regjeringen har foreslått å slå sammen Nordland og Troms og kanskje Finnmark til én region. Mens Vesterålen Regionråd mener det kanskje er best at Nordland består som egen region, mener Venstres Arne Ivar Mikalsen det ville være galskap å la være.

– Folketallet i Nordland går ned, sammenliknet med landet forøvrig og maktbalansen går stadig oftere til sentrale strøk sørpå. Her har vi en genuin mulighet til å få mer tyngde inn mot der beslutningene tas og den syns jeg vi bør ta, sier Mikalsen.

Regionrådet siktet i sin uttalelse tidligere i uka til blant annet at avstanden til dit beslutningene tas vil bli lenger om Nordland og Troms blir én region. Det argumentet kjøper ikke Mikalsen.

– Hvem er det som fysisk oppsøker fylkestingspolitikerne i dag? Det må da eventuelt kun være et fåtall av de som bor i Bodø. Alle andre tar fly til Bodø for møter. All annen kommunikasjon foregår via e-post eller telefon, sier Mikalsen og legger til.

– Nordland er langt, men vi blir ikke noe mindre om vi holder oss for oss selv.

Regionreformen vil føre til at flere fylker slår seg sammen rent administrasjonsmessig. Flere er allerede vedtatt. Om Nordland består som én region, vil den etter alle solemerker bli en av landets minste, i antall innbyggere.

– Men slår vi Nordland og Troms sammen, blir vi en region med om lag 405.000 innbyggere. Det er viktig. Kjøttvekta teller alltid. De minste og fragmenterte er lettest å overse, sier han.

Skyttergravskrig

Mikalsen beskriver dagens situasjon som en skyttergravskrig mellom Nordland og Troms,  som øker marginaliseringen til landsdelen mot beslutningstakerne i hovedstaden.

– I dag pågår det i fylkesting, avisredaksjoner, sykehus og andre offentlige instanser en skyttergravskrig mellom Tromsø og Bodø. De bruker enhver mulighet de har til å rakke ned på hverandre. Det gagner ingen. Derfor mener jeg at om disse to fylkene tvinges til å jobbe sammen, så vil man kunne få til langt mer enn når man står og kjemper småkamper mot hverandre hele tiden.

Det har vært forsøkt samarbeid før. I 2011 ble det såkalte Landsdelsutvalget for Nord-Norge lagt ned. Årsaken var dårlig samarbeid. I 2014 ble et nytt samarbeidsorgan opprettet i Nordnorsk råd. Mikalsen på sin side mener disse to typene av organer ikke vil føre med seg noe.

– De er papirtigere begge to. En får ikke utrettet noe da det er mer en lukket klubb for politikere. Nordnorsk råd har ikke noen makt, de kan bare snakke sammen. Det blir et supperåd, sier han og fortsetter.

– Om en får til at Nordland og Troms blir én region blir det en politisk enhet med et felles politisk organ. Man blir tvunget til å sitte i lag. Man kan ikke legge det ned etter eget for godt befinnende og det blir et beslutningsorgan med tyngde, sier Mikalsen.

– Dagens organisering funker ikke

Mikalsen sikter til at næringsforeningene i Vesterålen, Lofoten, Harstad og Ofoten er noen av flere i begge fylkene som ønsker en sammenslåing av regionene.

– De forventer at den kunstige grensa mellom Nordland og Troms blir borte innen 2020, og det mener jeg også. Befolkningen i Nord-Norge blir eldre og folk flytter. Dagens organisering funker ikke og det kreves nye grep for å få fart på Nord-Norge. En regionreform er det grepet. En viktig forutsetning for Venstre er at de nye regionen skal tilføres nye oppgaver. Noen vil hevde at de må komme først. Vi mener at man bør bygge grunnmuren først, så vegger og tak. Det er et prinsipp at vi ønsker mer desentralisering, mindre Oslomakt, da må vi har noen til å ta i mot. Det mener vi ikke dagens fylker kan. Det var en grunn til at de ble fratatt ansvaret for sykehusene.

– Felles stemme

– Om det blir vedtak om én region. Hvordan skal en bli enige?

– Dette kan ikke være noe fylkespolitikerne i Nordland og Troms skal avgjøre alene. For de vil ikke klare å komme til en avgjørelse. All historikk tilsier det. Så her må Stortinget bestemme og få det gjennomført.

– Men vil de da klare å samarbeide i en felles region når de ikke klarer det i dag?

– Da må de samarbeide og det vil uansett bli bedre enn det er i dag. De må da forholde seg til at de sitter i et felles beslutningsorgan. Vi må ikke minst innse at vi har svært mye felles i nord. Det skal og må vi klare og bygge sammen. Trøndelagsfylkene har slått seg sammen, hvorfor i all verden skal ikke vi klare det? For å si det sånn, det er lagt i fra Dovre til Snåsa også, uten at det stoppet dem. De har også klart å fordele ut oppgaver i nord og sør i det nye fylket.

Styrt fra Hålogaland

Mikalsen mener også Bodø og Tromsø miljøene har vist så dårlig styring i denne prosessen at de bør bli fritatt den rollen.

– Harstad, Narvik og Vesterålen ligger midt (sentralt) i en eventuell ny Nordland-Troms-region. Politikerne i Tromsø og Bodø har vist at de ikke er oppgaven moden. Derfor bør kanskje den politiske administrasjonen for en ny region legges midt i, i Hålogaland. Enten i Vesterålen, Harstad eller Narvik, sier Mikalsen før han avslutter.

– Slik som Nordland og Troms styres nå fungerer ikke. Derfor er det på tide at noen utenfra griper inn og ta styringen.