Historien om sauebonden som skjøt hunden Shila i Sørfjorden i september i fjor skapte sterke reaksjoner i lokalsamfunnet da den ble omtalt av VOL og andre medier. I januar ble mannen dømt i Vesterålen tingrett for hundedrap, og måtte betale bot og en erstatning på 15.000 kroner til hundeeieren.

Frikjent

Mannen anket dommen. Nå er han frikjent i lagmannsretten. Det skriver Bladet Vesterålen tirsdag.

Sauebonden fra Vesterålen har hele veien hevdet at han handlet i nødvege da han skøt en hund i august i fjor. Hendelsen fant sted etter at mannen fikk en oppringing om at ett av hans lam var skadet av en hund. Da han selv kom til stedet ble han møtt av to hunder som sprang løs. En av disse skjøt han.

Uenig med tingretten

Tingretten pekte i sin dom på at hunden som ble avlivet ikke var i angrep da den ble skutt, og ikke utgjorde noen fare for sauene. Ifølge blv.no var ikke lagmannsretten enig i dette, og skriver i sin dom at det var overhengende fare for at begge hundene kunne angripe resten av saueflokken. Videre skriver retten følgende:

– Situasjonen må vurderes ut fra hvordan det fortonte seg for saueeieren, da han kom frem til stedet. Da hadde hundene allerede vist seg å ha skadet i hvert fall en sau alvorlig. Videre var begge hundene på stedet og virket klare til å til å angripe lammet på nytt dersom personene trakk seg unna. Ingen av hundene virket slitne og de hadde jaktinstinktet i behold. Gårdbrukeren hadde andre sauer i umiddelbar nærhet, som hundene med letthet kunne angripe.

Lagmannsretten mener derfor at avlivingen av hunden ikke er rettsstridig, og frikjenner dermed saueeieren.

Han slipper også å erstatte den drepte hunden.