Vesteraalens Avis klaget 4. august til fylkesmannen etter at avisen ble gjort kjent med at det hadde vært et hemmelig formannskapsmøte, hastig innkalt 26. juli. Avisen ba om å få se protokollen, og klaget dessuten på saksbehandlingen.

Hadsel kommune har sendt VA navnet på saken som ble behandlet. Saksnavnet lyder: «Orientering om olje og miljøvernbase», men vedtaket skal først og fremst ha handlet om Bømyr Eiendom, morselskapet til hjørnesteinsbedriften Norlense As.

Den tidligere kommunestyrerepresentanten Arne-Reidar Johansen har vist stor interesse for saken. Møtet omhandlet forhold rundt Fiskebøl, det var lukket, og sakslista var ikke kjent. Det skal ha blitt vedtatt å bevilge kommunale penger til Bømyr Eiendom As, men pengestørrelsen og diskusjonen rundt er altså ikke kjent.

- Jeg har gjennom mitt politiske virke vært veldig opptatt av åpenhet. Blant annet fikk jeg i 2001 slutt på den såkalte "Mandagsklubben" i Hadsel, sier den tidligere Høyre-politikeren Johansen.

Vil fylkesmannen kreve innsyn?

Til VA/VOL sier han at han skvatt da han leste om saken. 24. august henvendte han seg på eget initiativ til fylkesmannen om saken, og han har fått svar tilbake om å skaffe kopi av artikkelen i avisen.

- Hvordan kan et enstemmig formannskap godta saksutredningen hvis det ikke forelå noe skriftlig om det saken egentlig dreide seg om, og hvordan kan en representant delta på et møte med 30 minutters varsel, slik en av møtedeltakerne har beskrevet? spør Johansen i sitt brev til fylkesmannen, som opprettholder sin anmodning om lovlighetskontroll.

I et nytt brev til fylkesmannen tar han opp en rekke spørsmål, hvor han blant annet ber om at det undersøkes påstander om inhabilitet, møteinnkalling, møteform, avstemning, protokoll - og om hvordan man eventuelt bestemte at møtet skulle være unntatt offentlighet. Vil fylkesmannen kreve innsyn? spør Johansen.

Skal kunne ettergå

Til VOL sier Arne-Reidar Johansen at han er opptatt av at publikum via media skal ha mulighet til å ettergå beslutningene som tas av politikerne.

- Da er innsyn viktig. Fylkesmannen bør se på dette, og behandle saken nøye. Jeg skal ikke forskuttere noen avgjørelse, men kommunen må være veldig varsomme i forhold til eventuelle brudd på kommune- og offentlighetslov, sier Johansen.