Klokken 20.03 mistet noen av kundene til Vesterålskraft strømmen.

Da VOL snakket med kraftselskapet 20.25 hadde de fleste fått strømmen tilbake.

– Nå er det bare et hytteområde i Eidsfjord vest som er uten strøm, får VOL opplyst.