Slik lyder innstillingen fra Komité for utvikling i Hadsel. Anbefalingen er enstemmig, formannskapet fatter beslutningen.

Gammel sak

I midten av desember 2011 vedtok kommunestyret i Hadsel å ”gi bort” ”Steinbruddtomta” på Børøya til den bedriften som fremmet det beste forslaget til bygging av ungdomsboliger. Fristen for å få saken ”i boks” ble satt til 1. mars 2012.

Slik gikk det ikke. Ressursene en skulle ha brukt til å planlegge ungdomsboliger ble i stedet brukt til å lage en ny arealplan.

Teknisk avdeling har sett på saken og kommet fram til at ”Steinbruddstomta” likevel ikke er særskilt godt egnet.

En konsulent konkluderer slik:

-Byggene vil bli utsatt for støy (fra fylkesveien)  i mer eller mindre grad, og må derfor støytilpasses.

-Det betyr at soverommene må vendes bort fra støykilden og at byggene nærmest må isoleres som om det var et lydstudio, sa kommuneplanlegger Hans Chr. Haakonsen til komitemedlemmene.

Dessuten – påpeker han – det er dyrt å bygge støysikrede boliger. Haakonsen peker videre på at det er dårlige solforhold i ”Steinbruddstomta”.

Tre entreprenører har gitt negativ tilbakemelding. – Tomta er lite egnet, sa den ene. De andre to sa kort og godt: Dette blir for dyrt.

Regulering

Rådmann Ola Morten Teigen har derfor bedt om politikernes mening om saken. Teigen mener at ”Steinbruddstomta” i stedet bør brukes til næringsformål.

Hans Chr. Haakonsen sa til politikerne at det ikke kunne bli hvilken som helst næring.

-Man kommer tett på bebyggelsen på Børøya på denne tomta. Eventuell næringsvirksomhet må derfor ikke lage særlig mye støy, understreket han.

Rådmannen har også bedt politikerne om å si nei til at Lomveien på Børøya skal forlenges. Dette var politikerne enige i.

Ungdomsbolig

Rådmannen foreslår at det bør undersøkes om det kan bygges ungdomsboliger på et annet område på Børøya. Han har blinket ut Børøya Sørøst.

-Det er mye myr i dette området, men vi skal gjøre enkle stikkprøver og kanskje en prøvegraving, advarte kommuneplanleggeren. Dersom tomta ikke kan brukes, har rådmannen blinket ut tre alternative områder. Det ene området er på Lille-Børøya. Dette er ei tomt som eies av Trollfjord Kraft. Det andre ligger i Stokmarknes sentrum og det tredje ligger i Tømmervika.

Felles for disse tre tomtene er at de har private eiere.