Økning i mobbesaker i Nordland

Nytt mobbeombud: – Elever og foreldre kan gå rett til meg

7. desember ble Lasse Knutsen ansatt som elev-, lærling- og mobbeombud i Nordland fylke. Det er nytt at mobbing trekkes fram i stillingstittelen, og det er Knutsens hjertesak.

Lasse Knutsen er elev-, lærling- og mobbeombud i Nordland.  Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland fylkeskommune

Innenriks

Knutsen bor i Bodø, men er opprinnelig fra Leknes i Lofoten. Han er utdanna statsviter og lærer, og har vært rådgiver ved en skole i Bodø i fem år.

Gå til Fylkesmannen

Nordland begynte med elevombud alt i 1997, men først 20 år senere defineres altså mobbing som en kjerneoppgave for ombudet.

– Det er nytt. Det har vel aldri vært så mye fokus på mobbing som det er nå, så jeg ser det som kjempeviktig at du får mobbedelen inn i tittelen. Det er ikke uten grunn at jeg har valgt å ha et ekstra fokus på det, sier Knutsen.

Nytt av året, er at fra og med dette skoleåret har den nye mobbeloven vært gjeldende. Den skjerper inn skoleansattes plikt til å varsle om mobbesaker til rektor, og gir foreldre og barn mulighet til å gå til Fylkesmannen allerede fem dager etter at rektor er varslet, om saken ikke er tatt på alvor.


Seks vil bli skolesjef i Andøy

Andøy kommune har fått seks søkere til stillingen som skolefaglig rådgiver.

 

– Jeg tror det gjøres mye bra arbeid rundt omkring på skolene, men det jeg liker med den nye mobbeloven, er at nå kan man hoppe over skoleleddet og gå rett til Fylkesmannen. Da kan ombudet være en sentral person, både med å hjelpe elever og foreldre med saker. Det kan være vanskelig for skolene også å vite hvordan de skal følge opp saker. Jeg har sittet i elevtjenesten på vgs. i fem år, så har ganske mye erfaring med mobbesaker, sier Knutsen.

Det har vært flere tilfeller av at mobbesaker har blitt varslet om utallige ganger på samme skole, uten at noe har skjedd. Med den nye loven får skolen strengere plikt til å gjøre noe, og Fylkesmannen kan pålegge skolene å følge opp saker. Knutsen oppfordrer elever og foreldre som mener skolen ikke tar tak i mobbingen, til å kontakte ham direkte.

Sosiale medier

Mye av mobbingen foregår i dag i sosiale medier, og det kan gjøre den mindre synlig.

– Selv om det ikke foregår i skoletida, har skolene et ansvar om det påvirker elevene på skolen, og det gjør det som oftest, sier Knutsen.

Han planlegger å få dratt rundt til skoler i fylket for å informere om at han finnes og hva han kan bidra med.


Mer enn hver tiende elev i Hadsel får spesialundervisning

Ti prosent av skoleelevene i Hadsel får spesialundervisning. Kommunen peker på bedre kartlegging som én årsak til økningen.

 

Tidligere i desember kom meldinga om at UDIR nå skal pålegge alle fylker å lage et mobbeombud. Om det gjør at Nordland deler opp stillingen i to, eller ikke, er ikke klart ennå. I så fall, vil Knutsen helst jobbe med mobbing. Han har selv sett hvordan mobbing kan få store følger for en elev.

– Jeg har møtt flere elever som har både umiddelbare virkninger og senvirkninger av mobbing. Det kan være suicidale tanker, angst og depresjoner. Mange sliter så mye at de ikke får fullført skolen, sier han.

Har fått saker

Selv om han begynte for under to uker siden, har han alt fått henvendelser.

– Jeg har hatt samtaler med elever allerede. Det er litt jamfør NRK Nordland i dag, det har vært en enorm økning i saker direkte til fylkesmannen, sier han.

NRK-saken Knutsen snakker om, viser at det har vært 100 flere mobbesaker i de tre nordligste fylkene siden den nye loven trådte i kraft i august. 45 av sakene gjelder Nordland. Ifølge Gunn Skjerve hos Fylkesmannen har de gode erfaringer med ny lov, og samarbeidet med skolene. De opplever at mobbesaker løses raskt etter at Fylkesmannen tar kontakt.

– Alt i alt opplever vi at det går raskere nå. Selv om vi har et mål om at det skal gå enda raskere, sier hun til NRK.