Mæland tar ikke over sammenslåing i nord

Innenriks

Kommunalminister Monica Mæland (H) sier hun verken har loven på sin side eller noe ønske om å overta arbeidet med å slå sammen Finnmark og Troms.

I stedet inviterer Mæland til dialog i et forsøk på å komme videre i prosessen som et stort flertall i de to nordligste fylkene ikke ønsker.

Fylkestinget i Troms vedtok fredag at de ikke vil starte arbeidet med sammenslåingen så lenge Finnmark ikke vil delta i arbeidet. I stedet ønsker Troms-politikerne at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar arbeidet med de formelle prosessene som trengs for å slå sammen de to fylkene.

Kan ikke, vil ikke

Det sier Mæland et klart nei til:

– For det første har jeg ikke lovhjemmel til å overta disse oppgavene. For det andre har jeg heller ikke noe ønske om å overta en prosess som jo handler om å flytte oppgaver fra staten og ut til fylkeskommunene, sier Mæland til NTB.

Statsråden legger til at hun forstår at det er blitt vanskelig for Troms etter at Finnmarks fylkesting før sommeren vedtok å ikke velge medlemmer til fellesnemnda.

– Derfor er det viktig for meg å være tydelig på at dette er en lovpålagt oppgave for fylkene som departementet verken kan eller ønsker å overta, sier Mæland.

Ønsker dialog

I fylkestingets vedtak fredag ber Troms-politikerne Mæland peke ut valgstyre og kalle inn til et konstituerende fylkesting neste høst.

Mæland inviterer i stedet fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) fra Finnmark og fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) fra Troms til et møte på sitt kontor mandag 20. august. I invitasjonen heter det at hun vil «snakke om hvordan dere kan arbeide videre med å gjennomføre sammenslåingsvedtaket».

– Jeg vil blant annet si at selv om man lokalt er rivende uenig i vedtak som er fattet av Stortinget, så er dette en lovpålagt oppgave. Jeg har gjort det jeg kan for å få prosessen i gang. Fylkeskommunene er best tjent med å utforme den nye fylkeskommunen selv, sier Mæland til NTB.