Fakta om det seneste ulvebråket

Innenriks

* Regjeringens vedtok 17. desember å tillate ulvejakt innenfor skjermingssonen for første gang etter at denne ble etablert i 2004. Det dreier seg om inntil tre dyr i den såkalte Slettås-flokken. I alt 29 ulv ble vedtatt felt.

* Rovviltnemndene hadde foreslått å skyte 43 ulver i årets lisensjakt, blant dem tre flokker innenfor ulvesonen.

* To ulver i Slettås-flokken ble felt 1. januar, samme dag som jakta startet. Det er usikkert om det er en tredje ulv i denne flokken, men jakta kan bli tatt opp igjen om det blir oppdaget spor.

* Norsk ulvepolitikk vekker sterke følelser, og begge parter mobiliserer nå politisk.

* Ulvemotstanderne reagerer på at antallet ulv vedtatt felt er lavere en anbefalingen fra rovviltnemnda, og mener det er nødvendig å avlive ulv i ulvesonen for å komme ned mot det bestandsmålet Stortinget har satt.

* Miljøorganisasjonene mener på sin side det er uakseptabelt at regjeringen nå åpner for å felle ulv innenfor området der myndighetene har bestemt at rovdyrene skal ha lov til å etablere seg.

* Dyrevernsorganisasjonen NOAH har tatt Klima- og miljødepartementet til retten på grunn av vedtaket om å felle ulv innenfor ulvesonen. Organisasjonen mener vedtaket er ugyldig, og ba også byfogden i Oslo om å sette foten ned for ytterligere jakt i ulvesonen inntil domstolen har vurdert om vedtaket er gyldig. Byfogden i Oslo avviste 3. januar NOAHs krav.