Statens strålevern får nytt navn – blir DSA

Statens strålevern skifter navn til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, med forkortelsen DSA.
Innenriks

– Vi skifter navn for å synliggjøre rollen vår som direktorat bedre. Vi ønsket også å tydeliggjøre arbeidet vi gjør knyttet til atomsikkerhet, sier direktør Ole Harbitz.

Navneendringen gjelder fra 1. januar i år, men samfunnsoppdraget er det samme som før: å arbeide for å redusere negative følger av stråling og for økt atomsikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Andre sentrale oppgaver er blant annet å bidra til ikke-spredning av radioaktivt materiale, samt sikre en forsvarlig atomberedskap med god krisehåndteringsevne.

På nynorsk blir det nye navnet Direktoratet for strålevern og atomtryggleik.

(©NTB)