Ny statssekretær til Freiberg

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (Frp) slutter i Landbruks- og matdepartementet og blir i stedet statssekretær for Kjell-Børge Freiberg (Frp) i Olje- og energidepartementet.

I MAKTENS SENTRUM: Siden august i fjor har Kjell-Børge Freiberg (Frp) vært sjef for Norges største pengemaskin. FOTO: Stig Bjørnar Karlsen 

Innenriks

Dette er de andre endringene i dagens regjering:

Espen Espeset (Frp), Hans Olav Syversen (KrF) og Oluf Ulseth (H) blir statssekretærer for statsminister Erna Solberg (H)

Julian Thomas Farner-Calvert (KrF) og Jorunn Hallaråker (KrF) er begge utnevnt til statssekretærer for Kjell Ingolf Ropstad i Barne- og likestillingsdepartementet.

Julie Kristine Kordal (KrF) og Widar Skogan (KrF) fra Troms, blir statssekretærer for landbruksminister Olaug Bollestad (Frp).

Fylkesleder Allan Ellingsen i Nordland Frp blir statssekretær for Jon Georg Dale i Samferdselsdepartementet.

Seniorrådgiver Sverre Vatnar (KrF) blir statssekretær for finansminister Siv Jensen (Frp).

Thorleif Vikre (Frp) blir statssekretær for Monica Mæland i Kommunal‑ og moderniseringsdepartementet.

Statssekretær Brage Baklien (Frp) går fra Samferdselsdepartementet til Finansdepartementet.

Statssekretær Paul Chaffey går av som statssekretær for Monica Mæland og blir i stedet statssekretær for statsråd Nikolai Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Statssekretær Jens Frølich Holte (H) fortsetter som statssekretær i Utenriksdepartementet, men sjefen blir nå utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Tidligere var han statssekretær for utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

Statssekretær Tom Erlend Skaug (H) som har vært statssekretær i halv stilling i Barne- og likestillingsdepartementet og i halv stilling i Kunnskapsdepartementet, blir statssekretær på heltid for Jan Tore Sanner (H) i Kunnskapsdepartementet.

Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds går fra Olje- og energidepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretærene Morten Bakke (H), Kristin Holm Jensen (H), Cecilie Brein-Karlsen (Frp), Svein Flåtten (H), Helge Fossum (Frp), Knut Morten Johansen (Frp) og Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) går av. Tybring-Gjedde blir i stedet samfunnssikkerheitsminister i Justisdepartementet.

(©NTB)